Ågatan 1, 646 32 Gnesta

Knutströms Elektriska AB

Policy

Knutströms Elektriska AB

Vår Policy är

Goda kundrelationer: Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder genom öppenhet och lyhördhet.

Hög kvalitet och säkerhet på utförda arbeten: Vi levererar högkvalitativa arbeten samtidigt som vi prioriterar säkerheten för alla inblandade.

Professionellt utförda arbeten: Vårt team består av erfarna yrkesmän som utför arbete på ett professionellt sätt.

Hålla avtalade tider: Vi är pålitliga och håller våra löften när det gäller tid och deadlines.

Kvalitetskontroll: Vi säkerställer noggrann kvalitetskontroll på alla projekt för att garantera högsta standard.

Goda kundrelationer.

Hög kvalité och säkerhet på utförda arbeten.

Professionellt utförda arbeten.

Hålla avtalade tider.

Kvalitetskontroll